Υπηρεσίες

Η Workforce Design MON I.K.E προσφέρει υπηρεσίες  συναρμολόγησης, μεταφοράς και τοποθέτησης  των προϊόντων μας. Η εταιρία διαθέτει υπηρεσίες επισκευής, σε περίπτωση φθοράς των επίπλων. Το εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει να μετρήσει το χώρο σας, για την καλύτερη τοποθέτηση και κατασκευή των επίπλων. Επιπλέον και την ηλεκτρονική αγορά επίπλων.