ΕΡΓΑ// Εκπαιδευτικά ιδρύματα

  • ΕΡΓΟ

    Εκπαιδευτικά ιδρύματα

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

    Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Κομοτηνή, Κρήτη, Καβάλα

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

    1965-2018

Διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε πόλεις της Ελλάδας επέλεξαν την εταιρία ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Κ. ΑΒΕΕ για την επίπλωση των χώρων τους.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα