ΕΡΓΑ// Τράπεζες

  • ΕΡΓΟ

    Τράπεζες

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

    1965-2018

Στα 53 χρόνια παρουσίας στο χώρο των επίπλων, η εταιρία Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ έχει συνεργαστεί με αρκετές τράπεζες για την επίπλωση χώρων γραφείου και συνεδριάσεων.

Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες
Τράπεζες